این آزمون آژمایشی جهت تست مهارت شنیداری زبان آموزان و متقاضیان آزمونهای تافل، تولیمو، MSRT ، MHLE و EPT  دانشگاه آزاد می باشد.

این آزمون در تاریخ 3 نوامبر برابر با 13 آبانماه باز می شود و به مدت دو هفته آن خواهد بود.

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی می توانند این آزمون را جهت تست دانش زبانی خود بزنند.

This exam was designed to test students knowledge of vocabulary in Intermediate level.

In this test, you will test your knowledge of vocabulary in Intermediate level.

در این آزمون می توانید دایره لغات خود را در سطح پیش متوسط بسنجید. این آزمون رایگان می باشد.