این دوره ها جهت افزایش مهارت شنیداری زبان آموزان طراحی شده است. باتوجه به راهنمایی های داخل متون، درس ها را را به مرور گوش کرده و به سوالات هر درس پاسخ دهید.