این آزمون آژمایشی جهت تست مهارت شنیداری زبان آموزان و متقاضیان آزمونهای تافل، تولیمو، MSRT ، MHLE و EPT  دانشگاه آزاد می باشد.