Site news

آزمون های آنلاین - ارشد و دکتری پزشکی

 
 
Picture of Beinolmelal On-Line Education
آزمون های آنلاین - ارشد و دکتری پزشکی
by Beinolmelal On-Line Education - Friday, 16 Mehr 1395, 11:43 AM
 

داوطلبان متقاضی آزمون ارشد و همچنین آزمون دکتری می توانند میزان مهارت خود را در دانش زبانی و همجنین سرعت در زدن تست را با آزمونهایی که در این سایت بصورت دوره ایی آپلود می شود بسنجند.

می دانیم که می توانید.

واحد آزمون آنلاین - مرکز زبان بین الملل